ING Particulier Lenen

Uiteraard kunt u ook bij de ING terecht voor een lening als particulier. Daarbij gaat het om bedragen tussen de 1.500 en 75.000 euro. Maar voordat men daar het geld krijgt zal u eerst goed worden gecontroleerd of u de lening wel kunt afbetalen.

Hier de belangrijkste voorwaarden op een rijtje om in aanmerking te komen voor wat zij noemen een persoonlijke lening:

Leeftijd

Iedereen tussen de 18 en 69,5 jaar(!) kan bij het loket van de ING geholpen worden. Opmerkelijk leeftijdscriterium voor senioren: als u dus 69,6 jaar bent heeft u pech gehad. Nog geen 23? Dan kunt u niet meer dan 7.500 euro lenen.

BKR toetsing

Anders dan wanneer u van familie of vrienden leent wordt u hier eerst BKR getoetst. Ook moet u een geregeld inkomen hebben en wordt gekeken naar de duur van uw arbeidscontract. Tevens wil men inzage in uw overige financiële verplichtingen die u bent aangegaan. Weet u bijvoorbeeld al dat u voor deze toetsing faalt zie dan alternatief: particulier geld lenen.

Overigens: het krediet van de ING – indien toegewezen – wordt ook geregistreerd bij het BKR. Dat kan dus gevolgen hebben voor uw toekomstige verzoeken om een lening of een hypotheek.

Doel lening

Maar ook de gezinssamenstelling moet worden doorgegeven en bovendien het doel van uw lening. Mocht u dit bijvoorbeeld gebruiken voor een wereldreis dan zal het moeilijker zijn om de ING te overtuigen u de lening te verstrekken.

Het geld is immers na die reis weg, terwijl als u de persoonlijke lening gebruikt voor zoiets als een verbouwing van uw huis zal dat meestal leiden tot een hogere marktwaarde van het pand en dus voor meer zekerheid bij de bank dat men hoe dan ook het geld weer terugkrijgt.

Als particulier wordt u dus behoorlijk door de mangel gehaald. De reden is duidelijk: de ING wil uiteraard geld aan u verdienen d.m.v. rentebetalingen en geen verlies lijden.

Wat doet men met die gegevens

Die gaan in een computerprogramma samen met de resultaten van het Bureau Krediet Registratie (BKR) en vervolgens komt er een score uitrollen. Die score bepaalt of men u als lener accepteert of niet.

Aflossing

Ook dienen de door u verstrekte gegevens om uit te maken hoeveel u kunt aflossen. Dat noemt men de aflossingscapaciteit. Met andere woorden: men gaat na hoeveel u kunt lenen. Immers hoe meer u kunt aflossen, hoe meer dus u kunt lenen.

Voorbeeld

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen na belastingen van 2500 euro

 

Inkomsten 2500

 

Woonlasten:             600

 

Levensonderhoud:     1200

 

Overige kosten:        100

 

Totaal Maandelijks Kwijt: >>>

-          1900

Over:

        600

Dus zoals in dit eenvoudige voorbeeld bent u en uw partner 1900 euro maandelijks kwijt en heeft u aan het einde van de maand nog 600 in uw portemonnee. Dat geld kunt u gebruiken om de lening af te lossen plus de rente daarop.

Zie informatie over Particulier lenen bij ING op hun site. U kunt ook klantenservice bellen als u vragen hierover hebt: 0900 0933.

 


 

 

Particulier Geld Lenen

BKR Registratie Succesvol Verwijderen

Snel Geld Lenen Zonder BKR Toetsing

5000 Euro Lenen Zonder BKR Toetsing