Zakelijke Lening Zonder Bank

Vooral startende ondernemers zonder een trackrecord zullen problemen hebben om een lening los te krijgen van de bank. Maar er zijn ook alternatieven zonder dat men van de bank gebruik hoeft te maken voor extra krediet.

1. Microkrediet: dit zijn leningen voor kleine bedrijven tot € 35.000 waar steeds meer gebruik van wordt maakt en niet wordt verstrekt door de bank. De Kamer van Koophandel zal u hiermee verder op weg kunnen helpen.

2. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: voor ondernemers die financiële problemen hebben kunnen gebruikmaken van deze regeling. De Bbz bestaat uit twee onderdelen: een aanvulling op het gezinsinkomen en een zakelijke lening tot € 178.700 die via de gemeente onder voorwaarden beschikbaar wordt gesteld.

Voornaamste voorwaarde is dat de problemen voor uw bedrijf tijdelijk zijn. Ook moet u er rekening mee houden dat wanneer u boven het bijstandsniveau komt de rest moet terugbetalen aan de gemeente. Dat laatste kan vooral vervelend zijn indien u meteen alles uitgeeft.

3. Particuliere lening: kan zowel verstrekt worden door familie of kennissen, maar er zijn ook particuliere geldverstrekkers die in uw bedrijf kunnen investeren. Dat zijn dan zogenaamde informal investors.

Het voordeel van familie of kennissen is natuurlijk dat er meer te regelen valt als het gaat om vrijheid in hun eigen bedrijf. Men zal veelal het geld aan u toevertrouwen zonder er zeggenschap over de bedrijfsvoering te willen hebben.

Dat werkt anders bij informal Investors. Zij zullen wel een groot bedrag beschikbaar kunnen stellen dat tussen de € 100.000 en  € 500.000 ligt, maar daarvoor wel wil men wel aandelen in uw bedrijf en meestal zal men ook zeggenschap willen hebben bij de bedrijfsvoering.

U raakt bij informal investors dus een stukje vrijheid kwijt. Daarom is het belangrijk dat u weet waar u aan begint als u deze groep particulier investeerders laat investeren in uw onderneming. Het ideaal is natuurlijk wanneer de investeerders zich zo min mogelijk met uw bedrijf bemoeit, maar dat kunt u het beste van tevoren goed met elkaar doorbespreken wat precies uw verantwoordelijkheid is en de verantwoordelijkheid van de investeerders, behalve uiteraard om met geld over de brug te komen.

Er zijn op Internet verschillende participatiemaatschappijen te vinden die misschien geďnteresseerd zijn mede-eigenaar te worden van uw bedrijf. Ook daar geldt overigens dat u zich goed moet voorbereiden en de cijfers die u verstrekt moeten kloppen en bovendien dat u de  toekomstverwachting voor uw bedrijf geloofwaardig moet kunnen maken. Dus als u een winstgevende markt voorspelt voor uw product of dienst dat ook zoveel mogelijk kunt boekstaven met feiten.

Als u dat zelf niet doet zal de investeerder daar wel naar vragen. Mocht u vervolgens met een mond vol tanden staan dan zal het uw kans aanmerkelijk verminderen om op die manier aan geld te komen.

4. Borgstelling kredieten MKB: het is goed om op de hoogte te zijn van deze regeling, omdat de bank nogal eens vergeet om deze mogelijkheid aan u te vertellen. Iedere bank kan namelijk wanneer deze een zakelijke lening aan u wilt verstrekken voor een deel van dat krediet garantiestelling krijgen van de overheid. Dat kunnen ze zelfs digitaal aanvragen. Het kan uw kansen op een zakelijke lening aanmerkelijk verhogen.

Als beginnende ondernemer zult dus grote problemen hebben om de bank te overtuigen om een zakelijk krediet te verstrekken. Daarom zijn de bovenstaande alternatieven zeker de moeite waard te overwegen indien u nul op het rekest heeft gekregen van de bank.

Particulier Geld Lenen

BKR Registratie Succesvol Verwijderen

Snel Geld Lenen Zonder BKR Toetsing

5000 Euro Lenen Zonder BKR Toetsing