Zakelijke Lening Rabobank

Bij de Rabobank kan men niet alleen terecht voor een zakelijke lening, maar wellicht nog interessanter is dat men ook twee andere manieren van financiering voor uw bedrijf kan aanbieden. Hier een kort overzicht van de 3 mogelijkheden.

Lening

Voordat men kan vertellen of en hoeveel u kunt lenen hangt af waarvoor u het extra krediet wilt gebruiken. Zowel voor de rente u die u betaalt op de lening als hoeveel worden bepaalt door het doel van de financiering.

Doel kan zijn: voorraad financieren, machines aanschaffen, een nieuw bedrijfspand betrekken of u heeft als startende ondernemer extra geld nodig om de eerste tijd door te komen. Maar men kan samen met u ook bekijken of andere financieringsvormen niet iets voor u zijn. En die zijn niet alleen voor startende ondernemers aantrekkelijk te noemen.

Garantiestelling

U kunt via de Rabobank kijken of een garantiestelling van de overheid iets voor u is. Deze overheidsstimulering van het bedrijfsleven is geschikt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en toeleverende- en afnemende bedrijven van de land- en tuinbouw.

Men heeft verschillende vormen van borgstelling: voor ondernemers in het algemeen, voor starters en voor innovaties (nieuwe producten).

Daarnaast kan de bank u ook toegang verschaffen tot een tweetal soorten financieringen:

Rabobank Stimuleringskapitaal  - In situaties waarbij een gewone lening niet voor u is weggelegd.  Dan kunt u in aanmerking komen voor een achtergestelde lening tot maximaal 500.000 euro.

Voor welke berdrijven geschikt? Als u zelf te weinig eigen vermogen heeft en een starter bent, een doorstart maakt of uw onderneming zich bezig houdt met vernieuwende hoogstaande producten.

Rabo Vermogen Versterkingslening als u door een snelle groei van uw bedrijf tijdelijk te weinig in kas heeft of een onderneming wilt overnemen. Deze kredietvorm geeft u extra cash en risicodragend vermogen om uw ambities te verwezenlijken.

Informele Investeerders

Ook kan men u meer vertellen over informal investment. Daarbij wordt er contact gezocht met mensen die bereidt zijn hun eigen geld in uw onderneming te steken. Deze manier van investeren is dus geen lening, maar in ruil voor financiering worden deze investeerders mede-eigenaar van uw bedrijf en dus deelt men ook mee in de winst.

Nadeel

Nadeel van deze vorm van financieren is dus dat men als ondernemer niet zelf meer volledig eigenaar is van de onderneming. Afhankelijk van de geldschieter kan het ook zijn dat deze investeerders die meestal zelf oud-ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de bedrijfsvoering.

Echter, dat verschilt weer per persoon. Sommigen zullen zich nergens mee willen bemoeien, terwijl anderen geregeld een update willen hebben over hoe het ervoor staat en wellicht wil men directe inspraak hebben in de bedrijfsvoering.

Duidelijke afspraken met elkaar kan vervelende ‘ bemoeizucht’ voorkomen.

Groot voordeel is wel dat men geen rente hoeft te betalen, omdat het dus geen lening is maar een investering in de toekomst van uw onderneming. Ook kunnen deze investeerders u met raad en daad terzijde staan en advies geven wanneer u met vragen zit. De Rabobank heeft een speciale website hiervoor opgericht voor als u die route wilt nemen. Zie: Moneymeetsideas.nl

Meer info voor uw bedrijfsfinanciering: Rabobank Zakelijke Lening

Particulier Geld Lenen